Skolēnu pašpārvalde


Kārsavas vidusskolas skolēnu dome 2017./2018. māc.g. Skolēnu dome

 • Aivita Nalivaiko-11.a kl.– domes priekšsēdētāja

 • Kamila Morozova-12.a kl.-priekšsēdētājas vietniece

 • Signija Voite-9.a kl.-protokoliste

 • Arnis Gutans-12.a kl.

 • Arnis Gabrans-11.a kl.

 • Ivita Korkla-10.a kl.

 • Lūcija Burmeistere-10.a kl.

 • Signija Igaune-9.b kl.

 • Raitis Lipskis-8.a kl.

 • Kristiāns Morozovs-8.b kl.

 • Karīna Poikāne-7.a kl.

 • Adriana Jankelāne-7.b kl.

 • Unda Streļča-6.a kl.

 • Gabriela Marija Gaidukova-5.a kl.

 • Paula Pundure-5.b kl.


Kārsavas vidusskolas skolēnu dome 2016./2017. māc.g.

 • Aivita Nalivaiko-10.a kl.– domes priekšsēdētāja

 • Agita Igaune-12.b kl.-priekšsēdētājas vietniece

 • Samanta Nalivaiko-12.a kl.-protokoliste

 • Unda Streļča-5.a kl.

 • Karīna Poikāne-6.a kl.

 • Adriana Jankelāne-6.b kl.

 • Luiza Šiškina-7.a kl.

 • Signija Voite-8.a kl.

 • Signija Igaune-8.b kl.

 • Arnita Lipska-9.a kl.

 • Laine Pontaga-9.a kl.

 • Edgars Gadžega-10.a kl.

 • Kamila Morozova-11.a kl.


Kārsavas vidusskolas skolēnu domes dalībnieki 2015./2016. māc. g.

 • Daniela Silicka (12.)

 • Linda Martinsone (12.)

 • Kristīne Koklača (11.a)

 • Anželika Vladimirova (11.a)

 • Kristiāna Lukašova (11.b) – domes priekšsēdētāja

 • Kamila Morozova (10.) – domes priekšsēdētājas vietnice

 • Dace Grāve (10.) – žurnāliste

 • Oskars Streļčs (9.a)

 • Aivita Nalivaiko (9.b) – protokoliste

 • Zara Suhovskaja (9.b) – protokolistes vietniece

 • Arnita Lipska (8.)

 • Laine Pontaga (8.)

 • Signija Voite (7.a) – žurnāliste

 • Jana Volodko (7.b)

 • Evita Mekša (7.b)

 • Luīza Šiškina (6.)

 • Arnis Naglis (6.)

 • Karīna Poikāne (5.a)

 • Adriana Jankelāne (5.b)

 • Samanta Daugule (5.b)


Latgales reģiona skolēnu pašpārvalžu salidojums - konkurss

Pateicība