Kārsavas vidusskolas 12.klases skolēniem augsti sasniegumi centralizētajos eksāmenos


Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis 2015./2016.mācibu gada centralizēto eksāmeno rezultātus. Mēs patiesi lepojamies ar mūsu 12.a klases skolēnu veikumu, kā rezultātā Kārsavas vidusskola ir ierindojusies 9.vietā no 443 mācību iestādēm, kurās notika centralizēto eksāmenu kārtošana. Mūsu skolēnu vidējais kopprocents centralizētajos eksāmenos ir 69,1%, valstī vidējais kopprocents centralizētajos eksāmenos ir 49,9%. Šis sasniegums kārtējo reizi apliecina mūsu skolēnu varēšanu un mūsu pedagogu pedagoģisko meistarību! Liels paldies par šo veikumu gan mūsu absolventiem, gan pedagogiem!

Lai absolventiem izdodas īstenot savus nākotnes izglītības plānus!

izlaidums

Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts