Skaitļi un fakti 2017./2018. māc. g.


Kārsavas vidusskolā mācības uzsāka 279 izglītojamie, kopā 20 klašu komplekti.

1.- 6.klasēs mācās 153 skolēni (1.a un 1.b klasēs- 27 skolēni);

7.-9.klasēs mācās 76 skolēni;

10.-12.klasēs mācās 50 skolēni (10.a klasē -15 skolēni), apgūst vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Skolā darbojas un ir akreditēta speciālās izglītības programma.

Skolā darbojas 13 interešu izglītības programmas.

Skolēniem ir iespēja iesaistīties 303. Kārsavas jaunsargu vienības darbā.

Darbojas pagarinātās dienas grupa.

Skolā strādā 35 skolotāji, t.sk. interešu izglītības programmas vadītāji un atbalsta personāls: logopēds, psihologs, pedagogs karjeras konsultants

Kārsavas vidusskola piedāvā iespēju bez maksas palikt internātā, brokastis un vakariņas par brīvu.