ESF

1. a un b klašu skolēni iepazīst senos latgaliešu arodus


ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,” plānotā karjeras attīstības atbalsta pasākuma „Ražots Latvijā” ietvaros, Kārsavas vidusskolas 1.a un 1.b klases skolēniem 7.martā bija iespēja apmeklēt Ludzas amatnieku centru, lai iepazītu senos latgaliešu arodus.

Laikā, kad mūsu ikdiena ir piepildīta ar moderno tehnoloģiju lietošanu, bērniem bija interesanti uzzināt, kā dzīvojuši cilvēki senatnē, kādus arodus pratuši senie latgaļi un kādas dzīves gudrības, tradīcijas esam mantojuši.

Suprātku istabā varējām redzēt darbarīkus, kas ir katrā lauku mājā, bet daudzi no tiem, piemēram, sprigulis, abra, ķieģeļu gatavošanas forma, dzijas ratiņš, auklu pīšana, kurpnieka piederumi ir kļuvuši sveši. Taču izmantojot senās zināšanas, arī mūsdienās var izgatavot noderīgas un skaistas lietas. Izbrīnu visos radīja senie ziemas apavi - peternes, ko pina no auklām un nēsāja ar vilnas zeķēm. Salimons Ķipļuks ir Latvijā vienīgais šī aroda pratējs, ar kuru var satikties Ludzā.

Amatnieku centrā top arī novadu tautu tērpi. Skatoties, kā stellēs tika austi svītraini brunči, katrs saprata, cik daudz pacietības šis darbs prasa. Te varēja apskatīt arī adījumus, tamborējumus, vaska sveces, koka karotes, māla traukus.

Mums bija iespēja iepazīt arī seno podnieka profesiju, izjust, kā māls paklausīgi padodas meistara rokām, pārvēršoties graciozā krūzē. Amatniecības centrā secinājām, ka keramiķa profesija ir ļoti interesanta jau ar to vien, ka māls, ar kuru strādā meistars, ir tik silts un elastīgs materiāls!

Sapratām, cik daudz interesanta un vēl nezināma ir tepat mums apkārt!

Ražots Latvijā

1.a, 1.b klases skolēni un audzinātājas - Sarmīte Linuža, Ilga Kirovaine