VIDES IZGLĪTĪBAS DIENAS NOMETNE


"KĀRSAVAS JAUNIE VIDES PĒTNIEKI 2014"

5. diena - Nometnes noslēguma diena