VIDES IZGLĪTĪBAS DIENAS NOMETNE


"KĀRSAVAS JAUNIE VIDES PĒTNIEKI 2014"

4. diena - Salenieku dolomīta diena