VIDES IZGLĪTĪBAS DIENAS NOMETNE


"KĀRSAVAS JAUNIE VIDES PĒTNIEKI 2014"

3. diena - Šnitkas upes diena