VIDES IZGLĪTĪBAS DIENAS NOMETNE


"KĀRSAVAS JAUNIE VIDES PĒTNIEKI 2014"

2. diena - Rāznas nacionālā parka diena