VIDES IZGLĪTĪBAS DIENAS NOMETNE


"KĀRSAVAS JAUNIE VIDES PĒTNIEKI 2014"

1. diena - Nometnes atklāšana un Malnavas parka diena


Prezentācija par nometni