Comenius


Comenius logo Comenius logo Comenius logo

2013./2014.mācību gadā Kārsavas vidusskolā uzsākta divgadēja Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta „Uzņēmīgi jaunieši Eiropā bez robežām” („Enterprising Youth in Europe Without Boundaries” Nr. 2013-1-PL1-COM06-38635 5 ) realizācija. Projekta partnervalstis ir Polija, Spānija, Itālija, Vācija, Beļģija un Turcija.

Atbilstoši projekta mērķiem un uzdevumiem rakstīsim biznesa plānu, dibināsim mācību firmu, dalīsimies pieredzē un viedokļos, paplašināsim svešvalodu, ģeogrāfijas un ekonomikas zināšanas, apmeklēsim partnervalstu skolas, mācīsimies būt atvērti, iepazīsim citu valstu kultūru, domāšanu un dzīvesveidu, kā arī popularizēsim savu valsti, tās kultūru un vērtības.

Piedalīties projektā tika aicināti 10., 11.klašu skolēni. Interesenti ir iesnieguši motivācijas vēstules, kuras skolotāju darba grupa ir izvērtējusi atbilstoši skolas izvirzītajiem kritērijiem un apstiprinājusi skolēnu darba grupu, kura darbosies projekta realizācijā.

Darbs projektā solās būt spraigs, aizraujošs un jauniem iespaidiem un pieredzi bagāts.

Informācija par dalībvalstīm.
Comenius vizīte Polijā.
Dalībnieku viedoklis par vizīti Polijā.
Pārskats par paveikto Comenius projektā.
Comenius projekta turpinājums Vācijā.
Comenius visit to Germany.
ES Comenius daudzpusējais projekts - Kārsavas vidusskolas komanda Sicīlijā.
ES Comenius Multilateral School Partnership Project - Karsava Secondary School Team in Sicilia.
Comenius projekta “Enterprising Youth in Europe Without Boundaries” partnervalstu dalībnieku tikšanās Kārsavas vidusskolā.
Comenius Meeting in Kārsava (Video).
Workshop for students "Make your whistle!" (video).
Par vizīti Turcijā.