Kārsavas vidusskolas skolnieces iegūst 3. vietu bioloģijā Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē Rīgā.


Šī gada 12. un 13.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē notika Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference. Konferencē bija pieteikti 390 skolēnu izstrādātie zinātniskās pētniecības darbi, kuri Latvijas reģionālajās konferencēs bija ieguvuši 1. un 2.vietu. No mūsu Kārsavas viduskolas šīs tiesības pārstāvēt Latgales reģionu Rīgā ieguva 3 skolēnu darbi -  bioloģijas nozarē – Agitas Potašas un Egitas Potašas darbs “Akvaponikas sistēma mājas apstākļos” (darba vadītāja skolotāja V.Tuče), valodniecības un literatūrzinātnes nozarē – Ivitas Korklas darbs “Frazeoloģismu lietojums un nozīme skolēnu valodā” un Lūcijas Burmeisteres darbs “Kārsavas novada Salnavas, Goliševas un Malnavas pagasta iedzīvotāju valodas sociolingvistiskais raksturojums” (darbu vadītāja skolotāja A.Lele).

Skolēnu darbus vērtēja 116 eksperti – augstskolu mācībspēki un zinātnieki. Katram konferences dalībniekam bija jāprezentē savs darbs trijiem vērtētājiem, kas ieradās pie stenda noteiktos laikos. Viņi iepazinās ar skolēnu pieteiktajiem darbiem, noklausījās skolēnu stendu referātu prezentācijas, diskutēja ar skolēniem un lika viņiem atbildēt uz dažādiem jautājumiem.

Ļoti veiksmīgi Valsts skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē savu darbu stendu referātos prezentēja un atbildēja uz žūrijas komisijas locekļu jautājumiem Agita un Egita Potašas un par savu pētījumu bioloģijā ieguva 3.vietu un VISC III pakāpes diplomu. Darba vadītāja – skolotāja Valentīna Tuče ieguva VISC Atzinības rakstu.

Edgars Puksts

Kārsavas vidusskolas direktors