ZPD priekšaizstāvēšana


19.12.2016. 11.a klases skolēniem notika zinātniski pētniecisko darbu priekšaizstāvēšana. 11.klases skolēni iepazīstināja ar sava darba tēmu, kā arī ar jau paveikto. Priekšaizstāvēšanā piedalījās arī 10.klases skolēni.