KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLNIECE SIGNIJA VOITE - LATVIJAS SKOLĒNU 44. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCES LAUREĀTE


Šogad Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms, saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, pirmo reizi norisinājās attālināti. Arī mūsu skolas 11.a klases skolnieces Signija Voite (skolotāja konsultante Vija Zelča) un Šarlote Lorija Nagle (skolotāja konsultante Valentīna Tuče) pagājušo piektdien, 3.aprīlī, attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē.

ZPD valsts posmā vērtēšanas komisija izvērtēja skolēnu veidoto plakātu saturu un noformējumu, noskatījās pētījuma videoprezentāciju, novērtēja pētījuma oriģinalitāti un autora praktisko ieguldījumu. Žūrijas komisija, izmantojot attālinātās komunikācijas formas, diskutēja ar katru konferences dalībnieci par veikto pētījumu un nākotnes iecerēm.

ZPD valsts posmā vērtēšanas komisija izvērtēja skolēnu veidoto plakātu saturu un noformējumu, noskatījās pētījuma videoprezentāciju, novērtēja pētījuma oriģinalitāti un autora praktisko ieguldījumu. Žūrijas komisija, izmantojot attālinātās komunikācijas formas, diskutēja ar katru konferences dalībnieci par veikto pētījumu un nākotnes iecerēm.

Esam lepni, ka šādos sarežģītos apstākļos, mūsu skolas 11.a klases skolniece Signija Voite ar savu darbu “Gājēju drošība uz ielām: Kārsavas piemērs” Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā ieguva III pakāpes diplomu.

Paldies! #Kārsavasvidusskola

Kārsavas vidusskolas direktors E.Puksts
Laureātes un skolotājas konsultantes fotogrāfija no reģionālās ZPD konferences Daugavpils Universitātē

(Laureātes un skolotājas konsultantes fotogrāfija no reģionālās ZPD konferences Daugavpils Universitātē)