Žetonu izsniegšanas svētki Kārsavas vidusskolā


16.februārī Kārsavas vidusskolas 12.klases skolēni svinēja Žetonu izsniegšanas svētkus, ko organizēja 11.klase. Savā uzrunā žetonu saņēmējiem skolas direktors Edgars Puksts uzsvēra, ka šie žetoni viņiem vienmēr liks atcerēties par savu piederību Kārsavas vidusskolai visa mūža garumā.

Pirms žetonu saņemšanas visi 12.klases skolēni piedalījās dažādos konkursos, kuros vajadzēja parādīt savas zināšanas, prasmes un atraktivitāti. Pēc katra konkursa klases audzinātāja Vija Zelča viņiem izsniedza žetonus.

Savā priekšnesumā 12.klases skolēni atskatījās uz saviem sasniegumiem, veiksmēm, interesantiem notikumiem un klases tradīcijām visu triju vidusskolas gadu laikā. Skolēni izteica arī pateicības vārdus skolas administrācijai, klases audzinātājai un pedagogiem par atbalstu un sapratni.

Pasākuma noslēgumā 11.klases skolēni dāvāja žetonu saņēmējiem cerību balonus ar veiksmes vēlējumiem.

11.a klases audzinātāja Valentīna Tuče