Skolas soma logo

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” turpinās


23. janvārī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Kārsavas vidusskolā viesojās folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači”.

Kopas dalībnieki popularizē seno baltu kultūru, latviešu tautas tradīcijas, kultūrvēsturisko mantojumu, dot iespēju sajust savas saknes, atcerēties par saviem senčiem, kas reiz dzīvoja un bija gatavi aizstāvēt savus tuviniekus, savu tautu, savu zemi pret svešu zemju iebrucējiem.

Muzikanti gan dziedāja dziesmas par karavīra dzīves gājumu, gan spēlēja uz senajiem mūzikas instrumentiem, gan vienkārša stāstījuma veidā sniedza vēsturiska rakstura informāciju.

Kā atzina Kārsavas vidusskolas skolēni, folkloras kopas “Vilkači” koncerts bija īsta patriotisma stunda visiem 1.-12.klašu izglītojamajiem. Folkloras kopas dalībnieku sniegtais izraisīja klausītājos lepnumu par piederību Latvijai.

Koncerta beigās skolēni izmantoja iespēju aprunāties ar muzikantiem, pamēģināt spēlēt uz senajiem mūzikas instrumentiem, uzdot jautājumus par dzirdēto. Skolēni izrādīja dziļu interesi par seno latviešu dzīvi.

Leļļu teātra izrāde

Leļļu teātra izrāde

Kārsavas vidusskolas direktora vietn. audz.jomā
L.Oļipova