JAUNO VIDES PĒTNIEKU FORUMA RĪGAS ATKLĀTĀ KĀRTA


Kārsavas vidusskolas 9.b klases skolniece Signija Igaune 2018.gada 5.martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā piedalījās Jauno vides pētnieku konkursā – forumā “Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātajā kārtā. Skolniece prezentēja savu pētījumu “Tomātu audzēšana izmantojot ekoloģisko mēslojumu”. Forumā tika prezentēti 127 skolēnu darbi 9 grupās. Forumā piedalījās 233 skolēni. Signija Igaune saņēma Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” pateicības rakstu par veikto pētījumu. Signija saņēma arī Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” atzinības rakstu, iegūstot foruma klātesošo skolēnu un pedagogu simpātiju balvu. Skolotāja konsultante Valentīna Tuče saņēma Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” pateicības rakstu. Pēc konkursa dalībniekiem bija iespēja doties ceļojumā pa Dabaszinātņu Akadēmisko centru un vērot aizraujošus eksperimentus ķīmijā..

Edgars Puksts Kārsavas vidusskolas direktors