Valentīndiena


Februāra mēnesis Kārsavas vidusskolā skolēniem bija cieši saistīts ar Valentīndienu, kad cilvēki viens otram teic mīļus vārdus, dāvina ziedus, dāvaniņas, apsveikuma kartiņas un cenšas būt bezgala mīļi.

17.02.2017. Visu mīlētāju jeb Svētā Valentīndienai veltīto pasākumu 5. – 12.klašu skolēniem organizēja Kārsavas vidusskolas 10.a klase. Pasākumu vadīja Eva Romiete un Edgars Gadžega, spēles un atrakcijas organizēja Ilze Nagle un Mārcis Gaidukovs. Fotostūrīti veidoja 12.a klases skolēni. Mīlestību apliecinošas vēstules viens otram varēja nosūtīt Valentīndienas pastā. Pasākumu kuplināja ciemiņi no Tilžas vidusskolas, ar kuriem, cerams, uzsāksies ilgstoša sadraudzība.

Pasākuma gaitā Kārsavas vidusskolas skolēnu domes priekšsēdētāja Aivita Nalivaiko izsniedza Skolēnu domes Pateicības klašu kolektīviem par savu klašu un garderobju durvju noformēšanu ar sirsniņām un citiem pasākumam atbilstošiem rotājumiem.

Īpašu pateicību gribas teikt DJ Mairix no Balviem.

10.a klases audzinātāja: Valentīna Tuče