Konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē”


Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības koordinatoru Metodiskā apvienība rīkoja konkursu 7. – 8.klašu izglītojamiem „Uzzini, izpēti, eksperimentē”. Konkursā piedalījās Salnavas pamatskolas, Kārsavas vidusskolas, Mērdzenes pamatskolas un Mežvidu pamatskolas izglītojamie. Konkursa laikā izglītojamie apmeklēja 5 darbnīcas, kurās veica Kārsavas novada skolotāju (J.Ļubka, E.Puksts, I.Jurdže, V.Tuče, L.Čigāne) sagatavotos uzdevumus. Konkursa laikā izglītojamie risināja vides aizsardzības jautājumus, atpazina un salīdzināja dažādus augus un dzīvniekus, klasificēja tos. Izglītojamie konkursa laikā noteica graudaugu kultūras, kuras audzē mūsu novadā, kā arī izvērtēja dažādu vielu marķējumus uz etiķetēm un izvērtēja sniegtās informācijas nozīmīgumu veselības saglabāšanā. Kārsavas vidusskolu pārstāvēja sekojoši skolēni:

  • Paula Jegorova 8.a klase – 1.vieta;
  • Laine Pontaga 8.a klase – 1.vieta;
  • Signija Voite 7.a klase – 1.vieta;
  • Arnita Lipska 8.a klase – 2.vieta;
  • Signija Igaune 7.b klase – 2.vieta;
  • Sabīne Blauva 7.b klase – 2.vieta;
  • Mārtiņš Laganovskis – Vesers 8.a klase – 3.vieta;
  • Ērika Kaupuža 8.a klase – 3.vieta;
  • Šarlote Lorija Nagle 7.a klase 3.vieta.

Kārsavas novada pašvaldības diplomus un pildspalvas pasniedza Kārsavas novada izglītības metodiķe Inta Laganovska – Vesere.

Informāciju par konkursu sagatavoja Kārsavas novada Bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības koordinatoru MA vadītāja V.Tuče

11.03.2016