Kārsavas vidusskolas skolēnu sasniegumi Latvijas valsts simtgadei veltītajā konkursā „Uzzini, izpēti, eksperimentē”


2018.gada 20.martā Kārsavas novada izglītojamiem notika konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē”. Konkursā piedalījās visu novada skolu 7.-8. klašu izglītojamie. Konkursa laikā izglītojamie apmeklēja 5 darbnīcas: „Pļavas ziedu vainags Latvijas simtgadei”, „ Latvijas koku skola”, „Kārsavas novada ievērojamāko vietu mozaīka”, „Vēstījums Latvijai” un „Kārsavas novada dabas bagātības”. Šīs darbnīcas vadīja Kārsavas novada skolu pedagogi: Janīna Ļubka, Lidija Čigāne, Inga Jurdže, Valentīna Tuče un Edgars Puksts.

Kārsavas vidusskolas skolēnu panākumi šajā konkursā:

 • Luiza Šiškina 8.a klase – 1.vieta;
 • Laura Kivle 8.b klase – 1.vieta;
 • Karīna Poikāne 7.a klase – 1.vieta;
 • Roberts Zelčs 7.b klase – 1.vieta;
 • Raitis Lipskis 8.a klase – 2.vieta;
 • Adrianna Gerda Vjaznikova 8.b klase – 2.vieta;
 • Ariadne Moisejenoka - 7.a klase – 2.vieta;
 • Darija Ločmele 7.b klase – 2.vieta;
 • Zane Orinska 8.a klase – 3.vieta;
 • Junora Streļča 8.b klase – 3.vieta;
 • Vadims Gusarovs 7.a klase - 3.vieta;
 • Samanta Daugule 8.b klase – 3.vieta.

Konkursa „Uzzini, izpēti, eksperimentē” dalībnieki saņēma Kārsavas novada pašvaldības diplomus un pildspalvas, ko pasniedza Kārsavas novada pašvaldības izglītības metodiķe Inta Laganovska – Vesere.

Valentīna Tuče

Kārsavas vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja