Stilu nedēļa Kārsavas vidusskolā 2012


Šis mācību gads Kārsavas vidusskolā ir iesācies visai raibi – jau pirmajās mācību nedēļās skolēni izrādīja īpašu aktivitāti un mērķtiecīgi centās iedvesmot arī visu skolu nesēdēt maliņā. Tā jau trešajā septembra nedēļā notika nelielas izmaiņas skolas ikdienā, jo skolēnu dome rīkoja „Stilu nedēļu”, kas bija brīnišķīga iespēja visiem skolēniem un pedagogiem ierasties skolā ”mazliet” citādākā apģērbā nekā ierasts.

Katra klase izvēlējās stilu, kādā viņi tērpās no 17. līdz 21. septembrim, taču jaunāko klašu skolēni ģērbās atbilstoši noteiktajai krāsai. Jāatzīst, ka skolēni tērpās visai atšķirīgi - ne gluži ievērojot kādu konkrētu stilu. Citi vienkārši pārstāvēja kādu profesiju, piemēram, viesstrādniekus, citi – subkultūru, piemēram, hipijus. Ikdienas dzīve mācību iestādē kļuva interesantāka – skolēni ik dienas ar aizrautību vēroja viens otru, apbrīnojot katra drosminieka izdomu, gaumi un uzdrīkstēšanos.

Pēc 12. klases iniciatīvas šīs raibās nedēļas noslēgumā notika „Stilu nedēļas” izskaņas pasākums, kurā klases mākslinieciski pastāstīja un parādīja sevis pārstāvēto stilu. Dalībnieki bija godam sagatavojušies un ļoti radoši spēja to parādīt arī pārējiem, jo jau pasākuma nobeigumā ikvienam bija iespēja nobalsot par, viņaprāt, vislabāko klases kolektīva darbu. Skatītāju simpātiju balvu ieguva 12.klase - par asprātīgo PSRS laika modes skati.

Patiess prieks par paveikto ir ne tikai pasākuma organizatoriem, bet arī visai skolai, jo šis šķietami nenozīmīgais un mazais pasākums parādīja to, cik skolas kolektīvs var būt radošs un saliedēts kopīgā darbā. Ļoti ceram, ka katra aktivitāte, kas turpmāk notiks Kārsavas vidusskolā, tikai sekmēs skolēnu radošo izaugsmi un vēl vairāk saliedēs kolektīvu vēl labvēlīgākai videi zinību gūšanai.


Sintija Rumaka, Kārsavas vidusskolas 12.klases skolniece