Skolotāju diena Kārsavas vidusskolā


Šī gada 3. oktobrī Kārsavas vidusskolā tika svinēta skolotāju diena. Tā ir diena, kad skolotāji var izbaudīt brīvo laiku, jo viņu vietā par skolotājiem kļūst 12. klases skolēni.

No rīta 12. klase sagatavoja īpašu apsveikuma koncertu mūsu jaukajiem skolotājiem, tika dziedātas dziesmas un sacīti jauki apsveikumu vārdi.