Kārsavas vidusskolas skolēnu panākumi Kārsavas novada konkursā „Skolēni eksperimentē”


Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības koordinatoru Metodiskā apvienība 2017.gada 2.martā rīkoja konkursu „Skolēni eksperimentē” novada 5. – 9.klašu skolēniem. Kārsavas vidusskolu pārstāvēja divas 9.klases komandas ar eksperimentiem ķīmijā.

Eksperimentu „Cietes mednieki” veica Railija Zagorska, Viktorija Terentjeva un Marija Fjodoroviča. Viņas eksperimentēja ar dažādiem pārtikas produktiem un ar joda palīdzību pierādīja cietes klātbūtni tajos. Skolnieces eksperimenta sagatavošanā un norisē konsultēja skolotāja Valentīna Tuče. Skolniecēm konkursā žūrijas komisija piešķīra 2.vietu.

Eksperimentu „Gudrais plastilīns” veica skolnieces Laine Pontaga un Ivita Korkla. Viņas, izmantojot dažādas PVA līmes, krāsvielas un nātrija tetraborāta šķīdumu, ieguva plastilīnam līdzīgu vielu, kuru pieaugušie var izmantot kā relaksējošu līdzekli, bet bērni kā pirkstu veiklību attīstošu materiālu. Skolnieces eksperimenta sagatavošanā un norisē konsultēja skolotājs Edgars Puksts. Skolniecēm konkursā žūrijas komisija piešķīra 1.vietu.

Kārsavas novada pašvaldības diplomus un pildspalvas konkursa dalībniecēm pasniedza Kārsavas novada izglītības metodiķe Inta Laganovska – Vesere.

Informāciju par konkursu „Skolēni eksperimentē” sagatavoja Kārsavas vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja V.Tuče

02.03.2017.