Skaļās lasīšanas čempione Ludzas reģionā – Annija Estere Slesere no Kārsavas vidusskolas


Lai sekmētu bērnu interesi par lasīšanu un grāmatām, kā arī veicinātu viņos lasītprieku, Latvijā jau vairākus gadus notiek Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 5. un 6. klašu skolēniem, kuru rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Konkurss notiek trīs posmos – skolā, reģionā un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Tā kā pagājušajā mācību gadā skolēni vairāk mācījās attālināti, tad šī gada pavasarī konkursantiem vajadzēja iesūtīt video par izlasīto grāmatu uz reģiona bibliotēku. Un šī gada skaistā, saulainā septembra dienas pasākumā, kurš notika Ludzas ārā bibliotēkā, skaļās lasīšanas čempiones titulu Ludzas reģionā ieguva Kārsavas vidusskolas 7. klases skolniece Annija Estere Slesere.

Annija ir ļoti radoša, komunikabla, apzinīga un zinātkāra meitene, kura nebaidās izaicinājumu, grūtību, nebaidās uzstāties plašākai auditorijai, jo uzskata, ka skolas laiks ir dots, lai sevi pierādītu dažādās jomās, lai vecākiem būtu prieks un lepnums par viņas sasniegumiem. Annija jau no sākumskolas piedalās dažādos radošo darbu konkursos, daiļlasīšanas konkursos, gūstot godalgotas vietas. Kā pati Annija atzīst, tad viņai ļoti patīk lasīt, tāpēc pamudinājums piedalīties Skalās lasīšanas konkursā nebija nepieciešams. Šis bija otrais gads, kad Annija piedalās, un ļoti veiksmīgs, proti, kļūstot par Nacionālās skaļās lasīšanas čempioni Ludzas reģionā, un Annijai bija iespēja doties uz finālu Rīgā, kas notika 25. septembrī. Annijas izjūtas, uzstājoties finālā Rīgā: ”Var teikt, ka uztraukums, uzstājoties žūrijas priekša, bija, bet tāds neliels. Varbūt tāpēc, ka jutos pārliecināta un droša par sevi, ka es to varu un protu. Bija arī interesanti paklausīties citu Latvijas skolēnu uzstāšanos, protams, arī man bija savi favorīti, kuru lasījums mani aizrāva. Bija ļoti saviļņojoši uzstāties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas skatuves, tas radīja manī ļoti patīkamas emocijas. Novēlu ikvienam skolēnam to izjust un piedalīties konkursos, kas tiek piedāvāti!’’ Lai gan finālā Rīgā skaļās lasīšanas čempiones tituls netika iegūts, tomēr gandarījums par piedalīšanos ir liels.

Paldies Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai un Kārsavas pilsētas bibliotēkai par iespēju un atbalstu Annijai uzstāties Nacionālās skaļās lasīšanas finālā Rīgā!

Kārsavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Cibuļska