Noslēdzies Skaļās lasīšanas sacensību reģionālais pusfināls


Ar 2017. gada septembri visā Latvijā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra iniciatīvu pirmo reizi tika uzsāktas 5.-6. klašu audzēkņu Skaļās lasīšanas sacensības, kurās iesaistījās arī Kārsavas vidusskolas skolēni. Lasīšanas sacensības tiek rīkotas, lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu un grāmatām, un tās norisinās 3 kārtās – vietējā skolas līmenī, reģiona pusfināls. Maijā reģiona pusfināla uzvarētāji tiksies nacionālajā finālā Rīgā.

Kārsavas vidusskolas 5.a, 5.b un 6a. skolēni aktīvi atsaucās aicinājumam piedalīties lasīšanas sacensībās, un decembrī skolā tika organizēta sacensību 1. kārta. Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki pārsvarā izvēlējās no „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijas. Žūrija, izvērtējot skolēnu lasītprasmi pēc konkursa organizatoru izstrādātajiem kritērijiem, uz reģiona pusfinālu izvirzīja Andi Ancānu (5.a kl.), Sabīni Poikāni (5.b kl.), Valēriju Djubko (5.b kl.), Amandu Silicku (5.b kl.), Undu Streļču (6.a kl.) un Sintiju Ruskuli (6.a kl.).

23. martā devāmies uz Ludzas pilsētas galveno bibliotēku, lai piedalītos reģiona pusfinālā. Sacensībās savu lasītprasmi rādīja 30 skolēni arī no citiem novadiem. Pēc visu lasītāju noklausīšanās žūrija izvirzīja sešus labākos, kuri cīnījās par tiesībām pārstāvēt reģionu nacionālajā finālā Rīgā. Prieks, ka labāko sešiniekā iekļuva arī mūsu meitenes –Valērija un Unda. Lai arī līdz uzvarai pietrūka pavisam nedaudz, priecājamies par Valērijas iegūto 2.vietu un Undas iegūto 3.vietu. Arī pārējiem dalībniekiem sacensības sniedza jaunu pieredzi un pozitīvas emocijas.

Anita Lele

latviešu valodas un literatūras skolotāja