Sasniegumi Jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē - 2017” Rīgas atklātajā kārtā


Jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē – 2017” Rīgas atklātajā kārtā, kas notika 2017. gada 6. martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, savu pētījumu „Putni manā barotavā” prezentēja Kārsavas vidusskolas 9.a klases skolniece Laine Pontaga un ieguva 2.vietu valsts mērogā. Skolniece pētīja nometnieku un klejotāju putnu barošanās īpatnības un barošanās intensitāti 2 barotavās, analizēja vienas sugas un starpsugu putnu savstarpējās attiecības barošanās laikā un izpētīja Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstīto putnu - dižraibā dzeņa un zaļās dzilnas barības bāzi piemājas barotavās.

Konkursa žūrijas komisija vērtēja skolnieces pētījuma un prezentācijas kvalitāti, prezentēšanas prasmes un prasmes atbildēt uz žūrijas komisijas un foruma dalībnieku jautājumiem.

Jauno vides pētnieku forums norisinājās zinātniskās konferences veidā.

Pēc konferences notika skolēnu ekskursija pa LU Dabaszinātņu centru.

Skolnieces pētījuma konsultante - bioloģijas skolotāja Valentīna Tuče