9.klašu Sadraudzības vakars Kārsavas vidusskolā


2018.gada 9.martā Kārsavas vidusskolas 9.klasēm notika Sadraudzības vakars ar Mērdzenes, Salnavas un Mežvidu pamatskolas 9.klašu skolēniem.

Vakara sākumā Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts rādīja ciemiņiem prezentāciju par skolu, pastāstīja par skolā piedāvātajām iespējām skolēniem piedalīties dažādās aktivitātēs, proti, gan interešu izglītības pulciņos, gan dažādos projektos, olimpiādēs, konkursos, kā arī darboties skolēnu pašpārvaldē, apmeklēt jaunsargu nodarbības un iespēju piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Kā uzsvēra skolas direktors, skola audzēkņiem piedāvā visas iespējas, lai attīstītu savas prasmes un talantus, mācību procesā sevi pilnveidotu un iegūtu kvalitatīvu, augsta līmeņa vispārējo vidējo izglītību.

Tālāk sekoja ciemiņu iepazīstināšana ar mācību priekšmetu kabinetiem, kur atraktīvā veidā tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par dažādiem, ar konkrēto mācību priekšmetu saistītiem, jautājumiem. Pēc iepazīšanās ar skolu sekoja iepazīšanās vienam ar otru. Kā skolēni apgalvoja, viņi daudzi no viņiem starpā jau ir pazīstami, jo kopā tiekas dažādos pasākumos, konkursos, olimpiādēs.

Vakara gaitā tika izspēlētas daudzas spēles, jaunieši dejoja, atpūtās un kopā jauki pavadīja laiku.

Paldies Kārsavas vidusskolas 9.a un 9.b klases skolēniem par pasākuma organizēšanu, kā arī īpašs paldies ciemiņiem un viņu audzinātājām par sagādātajiem jaukajiem atpūtas brīžiem un draudzīgo atmosfēru.

Vakarā noslēgumā skolēni šķīrās ar domu, ka 1.septembrī viņi atkal tiksies Kārsavas vidusskolā kā 10. klases skolēni.

Kārsavas vidusskolas 9.a un 9.b klases audzinātājas Ilona Cibuļska un Ilga Buravceva