Robertam Mūkam veltītā radošo darbu konkursa rezultāti


2019.gada 13.decembrī Riebiņu novada Galēnu pamatskolā pulcējās 2.-12.klašu skolēni uz Vislatvijas jaunrades darbu konkursa, kas veltīts Robertam Mūkam, noslēgumu. Konkursa moto bija “Vislielākais noslēpums ir kontūras, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaismā.” Konkursā tika iesniegti 330 skolēnu darbi no 65 Latvijas skolām.

Kārsavas vidusskolas skolēni sekmīgi startēja šajā konkursā un ieguva:

Kārsavas vidusskolas skolēni sekmīgi startēja šajā konkursā un ieguva:

  • Solvita Streļča 2.a kl. – 3.vieta (Sk. S.Linuža);

  • Liliāna Ivonna Mieze 2.b kl. - 2.vieta (Sk. I.Kirovaine);

  • Amanda Kadakovska – 2.b kl. – Atzinība (Sk. I.Kirovaine);

  • Danute Rudoviča 3.a kl. – 2.vieta (Sk. A.Jurdža);

  • Luīze Civkore 4.b kl. – Atzinība (Sk. H.Lebedeva);

  • Rolanta Laganovska 4.b kl. – Atzinība (Sk. V.Tuče);

  • Sintija Paršova 4.b. kl. – Atzinība (Sk. V.Tuče);

  • Sintija Ruskule 8.a kl. – 2.vieta (Sk. A.Lele);

  • Unda Streļča 8.a kl. – Atzinība (Sk. A.Lele);

  • Signija Voite 11.a kl. – Atzinība (Sk. A.Lele).

Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas Atzinību saņēma 3.a klases skolniece Danute Rudoviča (Sk. A.Jurdža)

Speciālo žūrijas balvu saņēma 8.a klases skolniece Sintija Ruskule (Sk. A.Lele)

4.b klases audzinātāja V.Tuče