Profesiju pasaule


Šī gada 2. mācību semestrī 9.a klases un 9.b klases skolēni tikās ar Kārsavas vidusskolas bijušajiem audzēkņiem Elīnu Oļipovu un Jāni Vorzu. E.Oļipova pastāstīja par mācībām Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžā, darba iespējām. Mācību laikā tiek apgūta profesionālās tālākizglītības programma ”Robežsardze” un iegūta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija. Robežsarga pienākums ir novērst likumpārkāpumu, atklāt un aizturēt personas, kuras nelegāli šķērso Valsts robežu. E.Oļipova atbildēja uz jautājumiem, skolēnus interesēja robežsarga darba ikdiena, darba specifika. Paldies Elīnai par interesanto stāstījumu!

E.Oļipova

No Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta viesojās (VUGD) J.Vorza, viņš pastāstīja par šīs profesijas specifiku, tika demonstrēta filma par drošību uz ceļa, par ugunsdrošību mājās. Katra cilvēka pienākums būt atbildīgam par sevi,par savu rīcību jebkurā dzīves situācijā.

J. Vorza

Paldies abiem mūsu viesiem par atsaucību, novēlam viņiem panākumus darbā!

Skolotājas I.Cibuļska un I.Buravceva.