Kārsavas vidusskolas matemātikas entuziastu panākumi


Katru mācību gadu Kārsavas vidusskolas skolēni piedalās matemātikas olimpiādēs, kur pierāda savu prasmi lietot skolā iegūtās zināšanas netradicionālās situācijās.

Īpaši lepojamies ar mūsu skolas 9. klases skolnieci Šarloti Loriju Nagli, kura 342 skolēnu konkurencē Latvijas 45. atklātajā olimpiādē ieguva atzinību un iepriekšējā mācību gadā 44. atklātajā Latvijas matemātikas olimpiādē izcīnīja 3. vietu un bronzas medaļu 434 dalībnieku vidū. ( skolotāja Ludmila Urtāne)

Patiess prieks arī par daudzu mūsu skolas skolēnu nopietno un sistemātisko darbu ar uzdevumiem, kas ir, tā saucamie, nestandarta jeb olimpiāžu uzdevumi. Lai gūtu labus panākumus matemātikas konkursos un olimpiādēs, ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas par skaitļiem, ģeometriskām figūrām, zināšanas kombinatorikā un loģikā. Ir svarīgi zināt un lietot vispārīgās spriešanas metodes.

2017./2018. m.g. Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības matemātikas olimpiādes 2.posmā panākumus guva Kārsavas vidusskolas izglītojamie Kristers Krišāns 12. kl.- 2.vieta, Lūcija Burmeistere 10.kl.- 3.vieta, Šarlote Lorija Nagle 9.kl.- 1.vieta, Signija Voite 9.kl.- 3.vieta, Sabīne Blaua 9.kl.- atzinība (skolotāja Ludmila Urtāne), Darija Ločmele 7.kl.- 2.vieta, Marika Popova 7.kl.- atzinība, Valērija Djubko 5.kl.- atzinība (skolotāja Ilga Voite), Aivita Nalivaiko 11.kl.- atzinība, Ņikita Vasiļjevs 8.kl.- atzinība, Rinalds Kudlāns 8.kl.- atzinība, Zane Šicāne 6.kl.-1.vieta, Adriāna Papenoka 6.kl.-1.vieta, Sandis Korkls 6.kl.- 3.vieta, Sintija Ruskule 6.kl.- atzinība, Kristaps Strods 6.kl.- atzinība (skolotāja Antoņina Nalivaiko).

Paldies visiem skolēniem par atsaucību un ieguldīto darbu!


Kārsavas vidusskolas skolotāja Antoņina Nalivaiko.