iesaistīšanās Nacionālajā Veselību veicinošajā skolu tīklā


No 2015./2016. m.g. Kārsavas vidusskola ir iesaistījusies Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā. Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

Skolai ir iespēja piedalīties Slimību profilakses un kontroles centra organizētajos veselības veicināšanas pasākumos. Šajā mācību gadā notika divi nozīmīgi pasākumi.

Ar mērķi izglītot un informēt pusaudžus un pedagogus par smēķēšanas negatīvo ietekmi uz augošu organismu, Veselības ministrija (VM) un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) noorganizēja Kārsavas vidusskolā domapmaiņu pēcpusdienu "Brīvs." Piedalījās 39 devīto klašu skolēni un 4 pedagogi. "Brīvs" komandas sastāvā bija ģimenes ārsts un psihologs, kuri viesojās skolā ar aptuveni divu stundu interaktīvu aktivitāšu programmu. Skolēniem bija jāsagatavo mājas darbs – prezentācija – par smēķēšanas negatīvo ietekmi uz organismu.

Lai mudinātu bērnus regulāri tīrīt zobus un rūpēties par mutes dobuma veselību, VM un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) Kārsavas vidusskolā noorganizēja informatīvi - izglītojošo nodarbību 1. un 2. klašu skolēniem. Nodarbību vadīja projekta "Man ir tīri zobi!" koordinatori. Nodarbības ilgums bija 40 minūtes, piedalījās 49 skolēni un 4 skolotājas.

logotips

Zīmējuma autors: 10.a kl. skolnieks Dans Kazimirs Valeniks

Veselības mācības skolotāja Vija Zelča – Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīkla

koordinatore Kārsavas vidusskolā