Neformālās apmācības Latgales skolu pārstāvjiem


No 29. līdz 31. oktobrim Daugavpilī notika Latvijas – Šveices sadarbības programmas neformālās apmācības Latgales skolu pašpārvalžu pārstāvjiem „Pašpārvalde tuvplānā”. Šajās apmācībās piedalījās Kārsavas vidusskolas Skolēnu domes pārstāves Madara Kondrāte un Elīna Oļipova, kā arī direktora vietniece audzināšanas jomā un pašpārvaldes konsultante Līga Rundāne.

Nodarbības bija ļoti labi un pārdomāti organizētas un mums, visiem dalībniekiem, ļoti vērtīgas, jo visi kopā spriedām par pašpārvaldes mērķiem un vīzijām, par resursu apzināšanu un jauniešu viedokļa noskaidrošanu, par uzdevumu izvirzīšanu un realizēšanu.

Mūsu ieguvumi:

• skaidra vīzija par konsultanta lomu pašpārvaldes darba organizēšanā, sadarbības iespējām ar skolas administrāciju un skolotājiem, citām organizācijām – L. Rundāne;

• piedalīšanās apmācībās par pašpārvaldi, man radīja lielisku priekšstatu par to, kas īsti ir pašpārvalde un kas īsti tur jādara! Tika daudzkārt atkārtots un uzsvērts, ka tikai, darbojoties komandā ar kopīgiem spēkiem, var panākt vēlamo rezultātu - par to pārliecinājāmies, veicot daudz un dažādu interesantu uzdevumu ar nelieliem "aķīšiem". Tā kā ar mums darbojās arī citas skolas mēs, protams, dalījāmies pieredzē, kas palīdzēja mums iegūt daudz jaunu ideju – E. Oļipova;

• ļoti patika apmācības. Lieliska pieredze, daudz jaunu ideju, iepazinām jaunus un interesantus cilvēkus. Sapratu, ka mūsu skolas pašpārvaldē jāveic dažādi jauninājumi, darbā jāiesaista vairāk aktīvu skolas jauniešu un iegūtās zināšanas jāliek darbā – tad pašpārvaldes darbs arī nesīs gaidītos „augļus” - M. Kondrāte.