ESF

Mūzikas skaņas par godu Latvijas simtgadei


Kārsavas vidusskolas 1.-9.klašu (pirmās grupas) izglītojamajiem ES projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada janvārim notika radošo darbnīcu nodarbības “Mūzikas skaņas”.

Nodarbībās pulcējās domu biedri, kam patīk mūzika.

Nodarbību laikā skolēni iepazina skaņu rīkus un tradicionālos mūzikas instrumentus. Nodarbību dalībnieki secināja, ka dabā nav tāda materiāla, no kura nevarētu izdabūt skaņu, piemēram, dekoratīvais ķirbis var noderēt kā neparasts, savdabīgs mūzikas instruments, no burkāna var pagatavot stabuli.

Muzicēšanai bieži pietiek tikai ar ritmu. Tāpēc nodarbību dalībnieki nolēma pagatavot savu mūzikas instrumentu. Katrs nodarbību dalībnieks varēja izgatavot vienkāršu skaņu rīku - “lietus koku”. Darbā tika izmantots dobs latvāņa (saulespuķes, papīra dvieļa iekšiņa) stumbrs un mazas, apaļas sēkliņas. Tā kā stumbra iekšpusē ir mazas adatiņas, instrumenta skaņas atgādināja lietus šalkas

Visi nodarbību dalībnieki apguva metalofona spēli, tādējādi padziļinot zināšanas par notīm, burtu nosaukumiem mūzikā un pavadījuma spēli.

Skolēni ar lielu aizrautību mācījās latviešu tautasdziesmas par Mārtiņdienu un Ziemassvētkiem, kā arī apguva dažādas rotaļas un rotaļdejas.

Nodarbības “Mūzikas skaņas” projekta ietvaros turpināsies otrai izglītojamo grupai 1.-9.klašu izglītojamajiem no februāra līdz maijam.


Sākumskolas skolotāja Ilona Streļče