Skolas soma logo

Jaunrades muzikālās apvienības SIA Fineset productions mācību nodarbība "Modernā klasika jaunās skaņās"


31.oktobrī Kārsavas vidusskolā notika inovatīvās jaunrades muzikālās apvienības SIA Fineset productions mācību nodarbība "Modernā klasika jaunās skaņās"

Nodarbībās piedalījās 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 9.a, 9.b un 10.a kl. skolēni. Bērniem tika nodrošināta oriģinālā iespēja vienuviet gan dzirdēt, gan redzēt, gan paspēlēt un iepazīt tuvāk četrus klasiskos stīgu mūzikas instrumentus - vijoli, altu, čellu un kontrabasu. Skolēni varēja instrumentus apskatīt tuvāk un pamēģināt katru no šiem instrumentiem.

Skolas aktu zāle piepildījās ar klasisko mūzikas instrumentu skanējumu un latviešu un ārzemju mūziku, kas ir aktuāla tieši jauniešu vidū.

Nodarbība noritēja aizraujošā atmosfērā, kuru radīja trīs mūziķes:Lelde Zaržecka (vijole), Ineses Fjodorovska (vijole, alts), Arta Abaroniņa (čells, kontrabass).

Ludmila Oļipova, dir.vietn. audz.jomā