Skolēni piedalās LVM Meža apsaimniekošanas norišu demonstrācijās


AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru un AS “Latvijas Finieris” pavasarī Latvijas skolu 6. klases skolēnus aicināja pieteikties meža ekspedīcijā, sniedzot unikālu iespēja skolēniem apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā. Šo iespēju izmantoja arī Kārsavas vidusskolas 6.a un 6.b klases skolēni.

Meža ekspedīcijai gatavojāmies jau laikus. Septembra sākumā klasē tika organizēta ievadnodarbība Latvijas valsts mežu ekspedīcijai. Ievadnodarbības temats–dabas resursi un to saglabāšana. Nodarbībā skolēni, iepazīstoties ar tekstu, skaidroja, kāda ir meža nozīme Latvijā un kā tas ir jākopj; izmantojot doto tekstu, veidoja vizuālu pārskatu par mežu un tā nozīmi, stāstīja par meža nozīmi Latvijā un tajā notiekošajiem kopšanas procesiem. Nodarbības ietvaros noskatījāmies video “Mežs cilvēkiem” un iepazinām interaktīvo meža apsaimniekošanas ciklu.

13. septembrī devāmies uz Rēzeknes novada Taudejāņiem, kur mūs sagaidīja Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts. Pirms došanās mežā viņš iepazīstināja ar pasākuma norisi un izdalīja katram skolēnam un audzinātājām ekspedīcijas darba burtnīcu ar uzdevumiem, kuri ekspedīcijas laikā bija jāizpilda. Mūs gaidīja aizraujošs, 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Gājām pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā vadītājs deva praktiskus vai radošus uzdevumus individuāli vai grupās. Mēs ieguvām jaunu informāciju par meža zinātni, jaunaudžu kopšanu, meža retināšanu, meža aizsargāšanu; skaitījām kokus, mērījām koku augstumu, noteicām, kas ir veicis iezīmētos koku bojājumus, atklājām koksnes produktus. Bijām pārsteigti, kad uzzinājām, ka koksnes produkti ir celofānā, vanilīnā un pat aspirīnā.

LVM

Pasākuma noslēgumā atpūtas vietā mūs gaidīja pikniks ar ugunskuru, pie kura varējām cept desas un atpūsties.

Paldies AS „Latvijas valsts meži” darbiniekiem par lieliski noorganizēto izzinošo pasākumu, kas deva iespēju saprast, kā iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzināties cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, kā arī veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

6.a un 6.b klases audzinātājas

Kārsavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Anita Lele un Ilga Voite