Latvijas valsts mežu Meža ekspedīcija


17.09.2021. Kārsavas vidusskolas 6.a un 6.b klases skolēni, kopā ar klases audzinātājām S.Ločmeli un V.Tuči, piedalījās LVM meža apsaimniekošanas norišu demonstrācijā “LVM Meža ekspedīcijā” Rēzeknes novada Janapoles mežā.

Ekspedīcijas laikā skolēni apmeklēja 10 radošas un izziņas bagātas aktivitātes. Ekspedīcijas norises laikā skolēni iemācījās ar vienkāršiem paņēmieniem noteikt augošu koku augstumu un vecumu, aprēķināt koku skaitu hektārā, novērtēt dabā, cik veiksmīgi ir kopts un atjaunots mežs. Skolēni uzzināja, kā nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanu mežā un kā aizsargāt mežu no dažādiem postījumiem un kā ātrāk izaudzēt augstvērtīgu mežu. Skolēni noskaidroja, kur ikdienā izmanto koksni un koksnes produktus un iemācījās, kā no koka uzbūvēt debesskrāpi un koka tiltu bez naglām.

6.b klases audzinātāja: V.Tuče