Mēs dāvinām Latvijai...


Vienreiz gadā katrs no mums svin savu dzimšanas dienu, bet mēs visi kopā svinam Latvijas dzimšanas dienu. Katru dienu mēs priecājamies par savu Latviju. Viņa mūs sveic ar jautrām putnu dziesmām, priecē ar zaļiem mežiem un lepniem pakalniem.

Šogad Latvijai ir īpaši svētki. Tā svin savu simtgadi. Par godu šiem svētkiem mēs, Kārsavas vidusskolas sākumskolas skolēni, sagādājām dāvanu Latvijai. Katrs skolēns sagatavoja vienu koku lapu pušķīti. No simts tādiem pušķīšiem, tā sagadījās, ka mēs sākumskolā esam simts skolēni, mēs izveidojām Latvijas kontūru.

Skolēni sagatavoja tautasdziesmas un dzejoļus par Latviju.

Pasākuma noslēgumā katrs skolēns uz savas ozola lapiņas uzrakstīja dzejoli vai novēlējumu Latvijai, ko piestiprināja skolā pie sienas, izveidojot dažādus latvju rakstus

Mēs tev vēlam Saules mūžu, mūsu Latvija!


“Veltījums Latvijai”

Mana Latvija ar katru dienu zied,

Šeit tautu dēli dzied.

Tautu meitas dej.

Un bērni smej.

Mana Latvija ar katru dienu aug

Jo šeit mans draugs

Šeit mana ģimene,

Mīļā Dzimtene.

Mana Latvija ar katru dienu plaukst,

Jo katrs tai mēs esam draugs.


(4.b kl.skolniece Daniela Agleniece)

Kārsavas vidusskolas sākumskolas skolotāja Helēna Ļebedeva