LĀČPLĒŠA DIENAS GĀJIENS UZ BOZOVAS BRĀĻU KAPIEM


Pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī un godinot Latgales partizāņu pulka kritušos karavīrus, Lāčplēša dienā - 11. novembrī mūsu skolas 8.-12.klašu skolēni, kopā ar Kārsavas novada ļaudīm, devās gaismotajā gājienā uz Bozovas brāļu kapiem. Bozovas brāļu kapos notika piemiņas brīdis, ziedu un svecīšu nolikšana pie Latvijas brīvības cīņās kritušo karavīru kapavietām.