Labo darbu nedēļa Kārsavas vidusskolā.


Labo darbu nedēļas laikā arī mūsu skolas skolēni aktīvi ņēma dalību. Labo darbu nedēļa iesāka 10.klases skolēni. Viņi jau pirmdien uzsāka skolas teritorijas uzkopšanu. Iesāktos darbu turpināja 9.a klases skolēni, kuri jau tradicionāli piedalās šajā pasākumā. Šogad viņi aicināja reizē ar viņiem talkot arī citus skolēnus. Skolas teritorijas sakopšanā piedalījās arī 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.b, 7.a klašu skolēni.

4.a klases skolēni apmeklēja Rēzeknes dzīvnieku patversmi, kā arī nogādāja uz patversmi dzīvniekiem nepieciešamās lietas.

6.a klases skolēni ziedoja rotaļlietas, grāmatas un spēles Kārsavas bērnudārza grupas "Bitītes" audzēkņiem.

8.b klases skolēni savāca un ziedoja naudiņu bērniem invalīdiem.

12.a klases skolēni ziedoja mantas mazajiem bērnudārza audzēkņiem Mērdzenes pirmsskolas iestādē.

Informāciju apkopoja skolas direktors Edgars Puksts