Konkurss "Zinu, Protu, Varu, Daru"


01.02.2016 Kārsavas vidusskolā notika konkurss "Zinu, Protu, Varu, Daru" Kārsavas novada vispārizglītojošo skolu skolēniem. Konkursa mērķis bija attīstīt skolēnos radošumu, spēju darboties grupās, pieņemt konstruktīvus lēmumus. Konkursā bija trīs radošās darbnīcas "Domino efekts", "Ceļojums kosmosā", "Tilts nākotnei".Paldies sakām par finansiālo atbalstu Kārsavas novada pašvaldībai un izglītības metodiķēm Vairai Šicānei un Intai Laganovskai – Veserei!