Mūzikas konkurss "Balsis 2018"


26.februārī Kārsavas vidusskolā norisinājās vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2018” 1.atlases kārta. Konkursā piedalījās Kārsavas vidusskolas 1. - 4.klašu meiteņu vokālais ansamblis „Balstiņas”, iegūstot 2.pakāpes diplomu un 9.-11.klašu meiteņu vokālais ansamblis „Vuolyudzeitis”, iegūstot 1.pakāpes diplomu (vadītāja Ligita Žukovska, koncertmeistare Laine Pontaga). Mežvidu pamatskolas 1. – 4.klašu un 5. – 9.klašu meiteņu vokālais ansamblis, iegūstot 1.pakāpes diplomus (vadītāja Marita Rudoviča). Konkursa dalībniekus vērtēja žurija, kas arī sniedza noderīgus padomus konkursa startam 2.kārtā.

Preiļos, 2.kārtā Kārsavas vidusskolu pārstāvēja 9.- 11.klašu meiteņu vokālais ansamblis „Vuolyudzeitis” B grupā, iegūstot 2.pakāpes diplomu. Konkursā dalībnieki dziedāja vienu – sava kultūrvēsturiskā novada latviešu tautasdziesmas apdari a cappella, otru un trešo – brīvas izvēles latviešu autora oriģināldziesmu vai latviešu tautasdziesmas apdari, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi.

Vokālās mūzikas konkurss attīsta, kopj un pilnveido dalībnieku skatuvisko pieredzi, stiprina bērnu un jauniešu identitāti, radošo darbību un izaugsmi.

Kārsavas vidusskolas mūzikas skolotāja – Ligita Žukovska.