Ķīmijas pēcpusdiena „No nezināmā uz zināmo”


22.04.2016. Kārsavas vidusskolas 9. - 11.klašu izglītojamiem notika ķīmijas pēcpusdiena „No nezināmā uz zināmo.” Pēcpusdienas laikā sacentās no dažādu klašu izglītojamiem veidotas 2 komandas „Katalizatori” un „Indikatori.” Komandas analizēja dažādus ķīmijas eksperimentus, atbildēja uz jautājumiem pār ķīmiskām pārvērtībām, minēja pasaulē slavenu personību saistību ar ķīmijas profesijas apguvi. Abu komandu līdzjutēji veidoja no ķīmisko elementu simboliem cilvēka vārdus. Uzdevumu starplaikos klātesošie vēroja demonstrējumus „Zibenīgā vate” un „Karstais ledus.” Zinošākā komanda ķīmijas jautājumos bija „Indikatori”, kuri saņēma diplomus par iegūto 1.vietu. Ķīmijas pēcpusdienu organizēja ķīmijas skolotāji V.Tuče un E.Puksts.

Informāciju par pasākumu sagatavoja ķīmijas skolotāja V.Tuče