Kārsavas vidusskola 2. vietā valstī pilsētas vidusskolu vidū


Lai novērtētu izglītības līmeni valstī, Draudzīgā aicinājuma fonds kopā ar „Nordea” banku ik gadu apkopo Skolu reitingu rezultātus, par pamatu ņemot centralizēto eksāmenu rezultātus.

Reitingā, balstoties uz īpaši izstrādātiem aprēķiniem, tiek salīdzināti visu Latvijas skolu centralizēto eksāmenu rezultāti. Labākās skolas tiek vērtētas 5 atsevišķās grupās: ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lielo pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās vidusskolas.

29.oktobrī Latvijas Nacionālajā operā notika Draudzīgā aicinājuma balvu pasniegšanas ceremonija, uz kuru bija uzaicināta arī mūsu Kārsavas vidusskola.

Patiess lepnums mūs pārņēma, kad mūsu skola saņēma balvu kā labākā pilsētas vidusskola dabaszinībās un, protams, esam arī patiesi gandarīti par iegūto 2.vietu pilsētu vidusskolu vidū kopvērtējumā.

Paldies visiem mūsu skolas skolotājiem, kuri gatavoja skolēnus centralizētajiem eksāmeniem un liels paldies 2011./2012.mācību gada absolventiem par tik labiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos.

Īpaši paldies vēlos teikt mūsu dabaszinību cikla skolotājām A.Toporkovai un V.Tučei par to darbu, ko ieguldīja sagatavojot skolēnus centralizētajiem eksāmeniem un arī skolēniem, kuri kārtoja eksāmenus fizikā, bioloģijā un ķīmijā.

Valsts svētku priekšvakarā vēlos visai mūsu – Kārsavas vidusskolas saimei un ikvienam mūsu Kārsavas novada iedzīvotājam novēlēt ticību mūsu Latvijai un lai mums visiem pietiek spēka veicināt Latvijas izaugsmi, lai laba veselība, darot darbus, un možs gars, dzīvojot savā zemē!

Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts