Purva rūdas izpēte Kārsavas novada ūdenstilpnēs


2018. gada 12. maijā Rīgā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika Jauno vides pētnieku konkurss, kurā piedalījās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem un Rīgas. Šogad šis konkurss tika veltīts vides un ūdens tematikai. Uz konkursa noslēgumu žūrijas komisija uzaicināja tikai 19 labākos pētnieki. Kārsavas novadu šajā konkursā pārstāvēja Kārsavas vidusskolas 12.a klases skolnieks Dans Kazimirs Valeniks ar pētījumu “Dzelzs iegūšana no purva rūdas - limonīta laboratorijā, kā reducētāju izmantojot ūdeņradi”. Šajā darbā skolēns bija izpētījis Kārsavas novada ūdenstilpnes, kuru ūdens satur purva rūdu, noteicis purva rūdas procentuālo daudzumu tilpumvienībā un izvēlējies piemērotas metodes ūdens attīrīšanai.


Skolēns par paveikto darbu ieguva Rīgas Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas dabaszinību skola” – pateicību. Arī skolotājs konsultants Edgars Puksts saņēma Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas dabaszinību skola” – pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanai Jauno vides pētnieku konkursam.


Valentīna Tuče

Kārsavas novada skolu Dabaszinātņu mācību jomas koordinatore