Kārsavas novada “Jauniešu gada balvas 2017” laureāti Kārsavas vidusskolā


2018.gada 16. februāra vakarā sirsnīgā gaisotnē Salnavas kultūras namā tika pasniegtas Kārsavas novada Jauniešu gada balvas. Kopā tika saņemti 50 pieteikumi un tika godināti jaunieši septiņās nominācijās: “Goda Jaunīts”, “Goda Cylvāks/Organizaceja jaunīšam”, “Goda Škoļnīks”, “Goda “Instagram” profils”, “Goda Sportists”, “Goda Radūšuokais jaunīts”, “Goda Pozitīvoukais kuriozs”. Katras nominācijas uzvarētājs tika apbalvots ar atzinības rakstu, piemiņas velti – koka ozolzīli. Pasākumu organizēja Kārsavas novada Jauniešu centrs “Pūga” kopā ar Kārsavas novada pašvaldību. Pasākumu vadīja Marta Ločmele un Jānis Ļubka

Nominācijā “Goda Jaunīts” – tika nominēti sekojošie Kārsavas vidusskolas skolēni: Sanita Šakina 11.a kl., Kamila Morozova 12.a kl., Katrīna Ločmele 12.a kl., Jolanta Probuka 12.a kl.

“Goda Cylvāks/Organizaceja jaunīšam” – tika nominēti: Viktorijs Krišāns (Kārsavas vidusskolas sporta skolotājs), KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA un Edgars Puksts (Kārsavas vidusskolas direktors).

“Goda Škoļnīks” –tika nominēti sekojoši Kārsavas vidusskolas skolēni: Jeļena Berkela 9.a kl., Šarlote Lorija Nagle 9.a kl., Signija Voite 9.akl., Signija Igaune 9.b kl., Ilze Nagle 11.a kl., Ivo Burmeisters 12.a kl., Daira Poikāne 12.a kl., Liene Nagle 12.a kl., Ritvars Pundurs 12.a kl., Kristers Krišāns 12.a kl. Nomināciju ieguva 11.a klases skolniece, skolas skolēnu domes priekšsēdētāja, skolas “Top – 10” līdere Aivita Nalivaiko.

“Goda Sportists” – tika nominēti sekojoši Kārsavas vidusskolas skolēni: Sofija Ločmele12.a kl., Linda Kiščenko 11.a kl.

“Goda Radūšuokais jaunīts”- tika nominēti Kārsavas vidusskolas sekojoši skolēni: Arnis Gutans 12.a kl., Raitis Barkāns12.a kl., Kārsavas vidusskolas tērpu dizaina pulciņš “Līnija” - dalībnieces Laine Pontaga 10.a kl., Ivita Korkla 10.a kl., Paula Jegorova 10.a kl., Karīna Poikāne 7.a kl. un Jeļena Berkela 9.a kl.

Edgars Puksts Kārsavas vidusskolas direktors