10. klašu iesvētības Kārsavas vidusskolā


Šī gada 19. septembrī Kārsavas vidusskolā norisinājās 10. klašu iesvētības. Dienas gaitā 10. klašu skolēniem bija jāpilda dažādi 12. klases sagatavoti uzdevumi. Šis dienas dresscode bija strādnieki, obligāts nosacījums – ķiveres uz galvas.

Dienas otrajā pusē notika jautrākā iesvētību daļa. 12. klases sarūpēja desmitajiem jautrus, netīrus un neaizmirstamus mirkļus.

10. klases šo pasākumu vērtēja kā ļoti jautru un izdevušos. Arī divpadsmitie bija apmierināti ar pašu rīkoto pasākumu, īpašo pēc tā ka iesvētību beigās 10. klases nodeva vidusskolēna zvērestu.

10. klašu iesvētības Kārsavas vidusskolā