Helovīna disenīte skolā


Aizejot rudens brīvdienās, 9.klases kolektīvs organizēja Helovīna disenīti skolā. Katra klase sagatavoja Helovīna ķirbi, kurus tad žūrija izvērtēja. Uz pasākumu skolēni ieradās attiecīgi saģērbušies. Pasākums noritēja jautrā gaisotnē. Paldies 9.klases kolektīvam un audzinātājai Ludmilai Urtānei.

Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts