11.a klases komanda “Zaķīši” piedalās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas konkursā “Erudīts”


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti, karjeras izglītības veicinošo pasākumu ietvaros, viesojās Kārsavas vidusskolā un informēja 11. un 12. klašu skolēnus par studiju programmām un ārpusstudiju aktivitātēm studentiem, šajā mācību iestāde. Savas prezentācijas noslēgumā studenti rīkoja intelektuālo konkursu “Erudīts” vidusskolnieku komandām 4 dalībnieku sastāvā. Šajā konkursā piedalījās trīs 11.a klases komandas un četras 12.a klases komandas. Uzvarēja 11.a klases komanda Žaķīši”, kuras sastāvā bija Ilze Nagle, Sanita Šakina, Linda Kiščenko un Aivita Nalivaiko. Šīs skolnieces pārstāvēja Kārsavas vidusskolu Rēzeknē, kur konkursā “Erudīts” piedalījās Latgales reģiona skolu skolēnu un augstskolu studentu komandas. Komanda “Zaķīši” saņēma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas diplomu.Valentīna Tuče 11.a klases audzinātāja