Konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē”


Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības koordinatoru metodiskā apvienība 02.03.2017. rīkoja konkursu Kārsavas novada 7. – 8.klašu izglītojamiem „Uzzini, izpēti, eksperimentē”. Konkursā piedalījās Salnavas pamatskolas, Kārsavas vidusskolas, Mērdzenes pamatskolas un Mežvidu pamatskolas izglītojamie. Konkursa laikā izglītojamie apmeklēja 5 darbnīcas: „Lieliskais septītnieks”, „ Ķīmijas labirinti”, „Augi”, „Bioloģijas bingo” un „Atpazīsti kokus”. Šīs darbnīcas vadīja Kārsavas novada bioloģijas un ķīmijas skolotāji: Janīna Ļubka, Lidija Čigāne, Inga Jurdže, Valentīna Tuče un Edgars Puksts.

Kārsavas vidusskolas skolēnu panākumi šajā konkursā:

  • Jeļena Berkela 8.a klase – 1.vieta;
  • Sabīne Blaua 8.b klase – 1.vieta;
  • Nikita Jakimovs 7.a klase – 1.vieta;
  • Ramona Elizabete Borina 8.a klase – 2.vieta;
  • Sandis Silickis 8.b klase – 2.vieta;
  • Raitis Lipskis 7.a klase – 2.vieta;
  • Signija Voite 8.a klase – 3.vieta;
  • Signija Igaune 8.b klase – 3.vieta;
  • Kristians Morozovs 7.a klase 3.vieta.

Skolēnus konkursam sagatavoja skolotāji Valentīna Tuče un Edgars Puksts.

Konkursa „Uzzini, izpēti, eksperimentē” dalībnieki saņēma Kārsavas novada pašvaldības diplomus un pildspalvas, ko pasniedza Kārsavas novada pašvaldības izglītības metodiķe Inta Laganovska – Vesere.

Informāciju par konkursu sagatavoja Kārsavas vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja V.Tuče

02.03.2017.