Eiropas parlamenta diena Kārsavas vidusskolā


Kārsavas vidusskolā 21.novembrī 11.a klases skolēni rīkoja Eiropas Parlamenta dienu 1.-12.klašu skolēniem, lai stiprinātu jauniešu interesi un izpratni par Eiropas Savienības procesiem, lēmumu pieņemšanu un šo lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē. Skolēni EUROSCOLA konkursa ietvaros rīkoja 3 pasākumus, kur katra klašu grupa cīnījās par balvu kādā no 3 nominācijām, kuras pasniedz Eiropas Padome.

Pasākuma ietvaros 1.- 4.klašu skolēni iepazinās ar 11.a klases skolēnu sagatavoto prezentāciju par Eiropas Parlamentu, piedalījās konkursā, zīmēja zīmējumus un izveidoja zīmējumu izstādi „Eiropas Parlaments šodien un nākotnē”. Šajā pasākumā nomināciju „Saharova balva” par tiesībām uz vārda brīvību ieguva 4.b klase.

5.–8.klašu skolēni iepazinās ar 11.a klases skolēnu sagatavoto prezentāciju par Eiropas Parlamentu, atbildēja uz viktorīnas jautājumiem un piedalījās radošu darbu konkursā, kurā skolēni akcentēja kopīgas eiropeiskās identitātes veidošanās nozīmīgumu. Šajā pasākumā nomināciju „Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva” par Eiropas apziņas veidošanu jauniešu vidū ieguva 8.b klase.

9.–12.klašu skolēni iepazinās ar 11.a klases skolēnu sagatavoto prezentāciju par Eiropas Parlamentu, atbildēja uz testa jautājumiem, izmantojot informācijas tehnoloģijas, un dalījās savā pieredzē par dalību dažādos Eiropas projektos, akcentējot pārrobežu sadarbības nozīmīgumu jauniešu vidū Eiropas Savienībā. Nomināciju „Pilsoņu balva” par sasniegumiem sadarbībā ar citu valstu skolēniem ieguva 10.a klase.

Valentīna Tuče 11.a klases audzinātāja