Dzejas pēcpusdiena kārsavas vidusskolā


Vēl šodien zvaigznes mirdz un saule spīd,
Un ceļ uz darbu un uz debesīm. /Rainis/

Ir pagājuši jau 48 gadi kopš Raiņa simtgades svinībām, kad sākās jauna tradīcija – ik gadu septembra vidū runāt un domāt tikai par un ap dzeju. Dzejas dienās goda vietu ieņem jauno dzejnieku dzejas lasījumi un tikšanās ar jau pieredzējušiem dzejniekiem.

Arī mūsu skolā notika Dzejas dienām veltīts pasākums, kurā ar saviem veikumiem dzejas mākslā dalījās gan mazi, gan lieli dzejnieki. Izrādās starp mums ir skolēni, kuri sacer dzejoļus un paši drosmīgākie - Laine Pontaga, Ivita Korkla, Arnita Lipska, Edgars Gadžega, Agita Igaune, Ervīns Eiduks un Madara Nogda - nenobijās nolasīt tos citiem. Kas zin, varbūt kādreiz kāds no viņiem arī kļūs par dzejnieku.

Pasākumu krāsaināku padarīja Kārsavas vidusskolas latviešu valodas skolotājas, dzejnieces Līgas Rundānes latgaliešu mēlē rakstītā dzeja. Viņa uzsver, ka latgaliešu valoda ir valoda, kurā var lasīt, rakstīt un domāt. Un tas, ka skolā tiktu mācīta latgaliešu valoda un literatūra, pēc Līgas Rundānes domām, būtu liels ieguvums jaunajai paaudzei.

Un saldajā ēdienā visus priecēja Kārsavas vidusskolas absolvents un grupas "Dabasu durovys" solists Arnis Slobožaņins. Viņš dalījās savās atmiņās - kā pirmo reizi uzstājās uz skolas skatuves 8.klasē, kad vēl domāja, ka nav muzikāls un nekad nemācīsies spēlēt ģitāru. “Arni, nekad nesaki nekad!”

Dzejas pēcpusdiena

Dzejas pēcpusdiena

Mums bija tas gods dzirdēt Arņa jaunās dziesmas „Vacūs krāmu veikalā” pirmatskaņojumu. Viņš atzīst, ka tagad sacerot vairs nedomā tik virspusēji, kā tas bija agrāk, piemēram, viņa pirmajā dziesmā „Čajs ar madu”. Skolēni vēlējās dzirdēt dubstepu Arņa izpildījumā, bet viņš atzina, ka dubsteps viņam neiet pie sirds, taču apsolīja to nospēlēt nākamajā ciemošanās reizē. “Nu ko, turēsim pie vārda!”

Dzejas pēcpusdiena

Dzejas pēcpusdiena

Paula Dūmiņa